Chat Facebook

So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG051VTK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG051VTK

  Tay nắm cửa tủ bằng gốm sứ PG051VTK là bộ tay nắm gốm sứ trắng men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu trắng kết hợp với chân đế vàng bóng là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG059VBK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG059VBK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG059VBK là bộ tay nắm gốm sứ trắng men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu trắng kết hợp với chân đế vàng bóng là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG060VTK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG060VTK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG060VTK là bộ tay nắm gốm sứ trắng men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu trắng kết hợp với chân đế vàng bóng là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG064CDK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG064CDK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG064CDK là bộ tay nắm gốm sứ men cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo kết hợp với chân đế thau cổ là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG061VTK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG061VTK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG061VTK là bộ tay nắm gốm sứ trắng men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu trắng kết hợp với chân đế vàng bóng là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Gốm Sứ PG058CDK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG058CDK

  Tay nắm cửa  gốm sứ PG058CDK là bộ tay nắm gốm sứ cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo  kết hợp với chân đế màu thau cổ là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG057VBK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG057VBK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG057VBK là bộ tay nắm gốm sứ trắng men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu trắng kết hợp với chân đế vàng bóng là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG057HVK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG057HVK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG057HVK là bộ tay nắm gốm sứ trắng men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu trắng họa tiết kết hợp với chân đế màu nâu cổ là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.
 • Tay Nắm Cửa Gốm Sứ PG056CDK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG056CDK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG056CDK là bộ tay nắm gốm sứ cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu thau cổ kết hợp với chân đế là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG055HVK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG055HVK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG055HVK là bộ tay nắm gốm sứ đen men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu đen kết hợp với chân đế màu vàng bóng là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG055CRK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG055CRK

  Tay nắm cửa gốm sứ PG055CRK là bộ tay nắm gốm sứ đen men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu đen kết hợp với chân đế màu crom bóng là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Gốm Sứ PG054HVK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG054HVK

  Tay nắm cửa tủ bằng gốm sứ PG054HVK là bộ tay nắm gốm sứ cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu trắng họa tiết vàng kết hợp với chân đế màu đen là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Gốm Sứ PG053HVK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG053HVK

  Tay nắm cửa tủ bằng gốm sứ PG053HVK là bộ tay nắm gốm sứ trắng men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có vân đá kết hợp với chân đế màu thau cổ là vật liệu hợp kim kẽm dày và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Bằng Gốm Sứ PG052CDK

  Tay nắm cửa bằng gốm sứ PG052CDK

  Tay nắm cửa tủ bằng gốm sứ PG052CDK là bộ tay nắm gốm sứ trắng men trơn cao cấp được chế tác từ đất nung chọn lọc với lơp men tạo nên một sản phẩm hoàn hảo có màu trắng kết hợp với chân đế màu thau cổ và đúc nguyên khối. Sản phẩm được chế tác qua nhiều công đoạn và hoàn thiện thủ công mang đến vẻ đẹp hoản hảo.

 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG062TK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG062TK 


  Tay nắm cửa gốm sứ PG062TK với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG069CDK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG069CDK


  Tay nắm cửa gốm sứ PG069CDK với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG068CDK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG068CDK


  Tay nắm cửa gốm sứ PG068CDK với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG067CDK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG067CDK 


  Tay nắm cửa gốm sứ PG067CDK với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG066CDK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG066CDK


  Tay nắm cửa gốm sứ PG066CDK với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG065TK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG065TK 


  Tay nắm cửa gốm sứ PG065TK với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG065HVK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG065HVK


  Tay nắm cửa gốm sứ PG065HVK với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG063VK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG063VK 


  Tay nắm cửa gốm sứ PG063VK với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Gốm Sứ PG062DK

  Tay nắm cửa tủ gốm sứ PG062DK 


  Tay nắm cửa gốm sứ PG062TD với bộ sưu tập các tay nắm tủ và núm tay nắm tủ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng nhu cầu khác nhau cho kích thước tủ gỗ của các công trình. Sản phẩm gồm núm tay nắm tủ bằng gốp sứ cao cấp và tay nắm tủ kéo.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD073CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD073CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển sang trọng PCD073CFK là sản phẩm mang thương hiệu Hettich được đánh giá cao bởi mẫu mã đa dạng và đáp ứng được các nhu cầu cao của khách hàng.

  Sản phẩm ngoài công năng làm điểm tựa cầm nắm để kéo/đẩy hay đóng/mở các cánh tủ, ngăn kéo thì nó còn tạo nét sang trong, phong cách đặc trưng riêng theo từng loại.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD073DK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD073DK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển sang trọng PCD073DK là sản phẩm mang thương hiệu Hettich được đánh giá cao bởi mẫu mã đa dạng và đáp ứng được các nhu cầu cao của khách hàng.

  Sản phẩm ngoài công năng làm điểm tựa cầm nắm để kéo/đẩy hay đóng/mở các cánh tủ, ngăn kéo thì nó còn tạo nét sang trong, phong cách đặc trưng riêng theo từng loại.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD073VBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD073VBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển sang trọng PCD073VBK là sản phẩm mang thương hiệu Hettich được đánh giá cao bởi mẫu mã đa dạng và đáp ứng được các nhu cầu cao của khách hàng.

  Sản phẩm ngoài công năng làm điểm tựa cầm nắm để kéo/đẩy hay đóng/mở các cánh tủ, ngăn kéo thì nó còn tạo nét sang trong, phong cách đặc trưng riêng theo từng loại.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD073TK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD073TK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển sang trọng PCD073TK là sản phẩm mang thương hiệu Hettich được đánh giá cao bởi mẫu mã đa dạng và đáp ứng được các nhu cầu cao của khách hàng.

  Sản phẩm ngoài công năng làm điểm tựa cầm nắm để kéo/đẩy hay đóng/mở các cánh tủ, ngăn kéo thì nó còn tạo nét sang trong, phong cách đặc trưng riêng theo từng loại.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD074TK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074TK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074TK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD074BK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074BK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074BK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD074CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074CFK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD074VBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074VBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074VBK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD074XK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074XK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD074XK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD075AK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD07AK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD07AK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD076TK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD076TK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD076TK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD076DXK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD076DXK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD076DXK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD076VBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD076VBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD076VBK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD079CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079CFK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD079DK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079DK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079DK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD079RK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079RK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079RK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD079TK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079TK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079TK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD079VBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079VBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD079VBK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD081RK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD081RK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD081RK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD081CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD081CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD081CFK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD082DK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD082DK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD082DK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD082TVK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD082TK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD082TK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD083CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD083CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD083CFK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD086RBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD086RBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD086RBK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD087RBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD087RBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD087RBK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD088DK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD088DK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD088DK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD089NK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD089NK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD089NK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD090RBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD090RBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD090RBK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD092RMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD092RMK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD092RMK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD092CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD092CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD092CFK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD093RMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD093RMK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD093RMK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD094CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD094CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD094CFK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD096BVK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD096RBK 


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD096RBK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD097CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD097CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD097CFK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD097RBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD097RBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD097RBK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD098AK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD098AK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD098AK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD099CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD099CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD099CFK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD100VBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD100VBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD100VBK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD101CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD101CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD101CFK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD102RMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD102RMK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD102RMK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển PCD101RMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD101RMK 


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD101RMK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD103CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD103CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD103CFK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD103RMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD103RMK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD103RMK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD104RMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD104RMK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD104RMK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD109RBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD109RBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD109RBK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD110NMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD110NMK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD110NMK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, đượng xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD110RMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD110RMK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD110RMK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD111RBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD111RBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD111RBK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD111VBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD111VBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD111VBK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD114CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD114CFK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD114CFK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD112RMK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD112RMK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD112RMK là tay nắm tủ bếp đẹp được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD115CFK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD115CFK 


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD115CFK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD117VK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD117VK 


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD117VK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD119RK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD119RK 


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD119RK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD120RBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD120RBK 


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD120RBK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD121RBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD121RBK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD121RBK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Cổ Điển PCD106VBK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD106VBK 


  Tay nắm cửa tủ cổ điển PCD106VBK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp hiện đại, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho tủ bếp.
 • Núm Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN281DN

  Núm Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN281DN

  Núm Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN281DN là bộ tay nắm một vít vặn được chế tác bằng da màu nâu cao cấp nhập khẩu với chân đế bằng nhôm chống oxy hóa.
  - Quy cách: lỗ đơn
  - Kích thước: 25x60mm
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN282DN

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN282DN

  Núm Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN282DN là bộ tay nắm một vít vặn được chế tác bằng da màu nâu cao cấp nhập khẩu với chân đế bằng nhôm chống oxy hóa.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151CR

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151CR


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151CR là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK161DM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK161DM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK161DM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK160VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK160VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK160VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK160CB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK160CB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK160CB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK159CB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK159CB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK159CB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK158VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK158VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK158VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK158BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK158BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK158BX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK157D

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK157D


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK157D là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK156CB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK156CB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK156CB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK155VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK155VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK155VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK155VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK155VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK155VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151D

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151D


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK151D là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK154VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK154VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK154VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK153VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK153VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK153VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK153VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK153VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK153VM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK152VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK152VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK152VM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.

   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK162BB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK162BB 


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK162BB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174VM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174VB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174DM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174DM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174DM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK174BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK168BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK168BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK168BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK166BB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK166BB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK166BB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK166BB lỗ đơn: 79.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK166BB 128mm: 181.500đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165VX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165VX 128mm: 121.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165VX 160mm: 135.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165BX 128mm: 121.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK165BX 160mm: 135.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164VX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164VX 128mm: 114.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164VX 160mm: 123.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164BX 128mm: 114.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK164BX 160mm: 123.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK163BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK163BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK163BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK163BB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK163BB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK163BB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN283DB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN283DB
  Tay Nẳm Cửa Tủ Bằng Da MN283DB là bộ tay nắm được chế tác bằng da bò cao cấp nhập khẩu với chân đế bằng đồng nguyên chất.
  - Quy cách: lỗ đơn
  - Kích thước: 25x60mm
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK169BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK169BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK169BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK169BX 128mm: 100.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK169BX 160mm: 109.500đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK170B

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK170B


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK170B được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK170B 128mm: 135.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK170B 192mm: 177.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK171CF

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK171CF


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK171CF được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK171CF 96mm: 114.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK171CF 128mm: 123.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK171D

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK171D


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK171D được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK171D 96mm: 114.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK171D 128mm: 123.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK172V

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK172V


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK172V được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK172V 128mm: liên hệ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK172V 160mm: 159.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175BX 16mm: 136.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK175BX 128mm: 219.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175NK

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175NK


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175NK được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175NX 16mm: 136.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK175NX 128mm: 219.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175VX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK175VX 16mm: 136.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK175VX 128mm: 219.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK176NK

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK176NK


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK176NK là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK177BB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK177BB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK177BB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK177DB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK177DB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK177DB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK177VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK177VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK177VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK178VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK178VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK178VM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK182V

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK182V


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK182V là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK183VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK183VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK183VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK186NK

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK186NK


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK186NK là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK187VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK187VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK187VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK179CR

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK179CR


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK179CR được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK179CR 128mm: 121.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK179CR 160mm: 135.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK180VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK180VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK180VX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK180VX 128mm: 189.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK180VX 160mm: 201.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK185DM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp KimPHK185DM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK185DM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK185DM 96mm: 159.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK185DM 160mm: 198.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK185VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK185VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK185VM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK185VM 96mm: 159.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK185VM 160mm: 198.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK199D

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK199D


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK199D được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK199D lỗ đơn: 79.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK199D 160mm: 153.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK199V

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK199V


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK199V được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK199V lỗ đơn: 79.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK199V 160mm: 153.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK201CF

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK201CF


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK201CF được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK201CF 96mm: 133.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK201CF 128mm: 145.500đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK206VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK206VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK206VB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK206VB 96mm: 100.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK206VB 128mm: 135.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK209V

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK209V


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK209V được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK209V 96mm: 108.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK209V 128mm: 117.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK210BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK210BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK210BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK210BX 128mm: 117.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
   PHK210BX160mm: 129.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK210BV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim  PHK210BV


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim  PHK210BV được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK210BV 128mm: 117.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
   PHK210BV160mm: 129.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK211VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK211VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK211VM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK211VM (Lỗ đơn): 112.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK211VM 96mm: 165.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK211VM 128mm: 174.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim 
  PHK211VM 160mm: 188.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK188VD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK188VD


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK188VD là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK189VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK189VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK189VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK190VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK190VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK190VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK191VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK191VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK191VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Hợp Kim PHK192CF

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK192CF


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK192CF là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK193BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK193BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK193BX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK193VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK193VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK193VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK194BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK194BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK194BX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK194CR

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK194CR


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK194CR là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK195DX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK195DX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK195DX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK195VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK195VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK195VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK196CR

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK196CR


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK196CR là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK196VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK196VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK196VM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK197VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK197VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK197VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK198VH

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK198VH


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK198VH là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK202NK

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK202NK


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK202NK là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK203B

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK203B


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK203B là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK204XB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK204XB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK204XB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK204XV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK204XV


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK204XV là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK205VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp KimPHK205VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK205VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK207VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK207VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK207VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK208VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK208VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK208VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK213CR

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK213CR


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK213CR là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK213VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK213VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK213VM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK214VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK214VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK214VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK216B

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK216B


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK216B là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK217DV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK217DV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK217DV là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK219VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK219VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK219VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK220BB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK220BB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK220BB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK224VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK224VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK224VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK220VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK220VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK220VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK225VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK225VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK225VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK226V

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK226V


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK226V là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK227D

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK227D 


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK227D là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK228D

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK228D


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK228D  là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK229BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK229BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK229BX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK230VD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK230VD


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK230VD là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK231BB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK231BB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK231BB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK212VD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK212VD


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK212VD được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK212VD 96mm: 145.500đ
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK212VD 128mm: 160.500đ
   
   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK215B

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK215B


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK215B được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK215B 128mm: 136.500đ
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK215B 160mm: 151.500đ
   
   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK218DV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK218DV


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK218DV được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK218DV 96mm: 184.500đ
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim  PHK218DV 128mm: 196.500đ
   
   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK221VH

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK221VH


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK221VH được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.

  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK221VH 96mm: 145.500đ
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK221VH 128mm: 157.500đ
   
   
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK232V

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK232V


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK232V là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK233VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK233VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK233VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK233XG

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp KimPHK233XG


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK233XG là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK234V

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK234V


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK234V là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK235VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK235VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK235VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK236B

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK236B


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK236B là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK237B

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK237B


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK237B là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK237VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK237VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK237VM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK238VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK238VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK238VM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK239BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK239BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK239BX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK240BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK240BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK240BX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241NB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241NB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241NB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241RB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241RB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241RB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK241VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK242B

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK242B


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK242B là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK243BV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK243BV


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK243BV là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK244BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK244BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK244BX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK222VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK222VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK222VM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK222VM 96mm: 100.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK222VM 128mm: 112.500đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK223VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK223VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK223VM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK223VM 96mm: 117.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK223VM 128mm: 129.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK248VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK248VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK248VM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK248VM 128mm: 93.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK248VM 192mm: 108.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK249VBD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK249VBD


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK249VBD được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK249VBD 96mm: 108.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK249VBD 128mm: 120.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VD được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VD 96mm: 139.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VD 128mm: 151.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VD 160mm: 160.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VX 96mm: 139.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VX 128mm: 151.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK250VX 160mm: 160.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK251VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK251VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK251VB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK251VB 96mm: 117.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK251VB 128mm: 129.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK251VB 192mm: 160.500đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK252VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK252VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK252VM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK252VM 96mm: 111.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK252VM 128mm: 120.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK253VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK253VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK253VB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK222VM 96mm: 126.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK222VM 128mm: 138.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK254VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK254VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK254VB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK254VB 128mm: 157.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK254VB 192mm: 205.500đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK255BX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK255BX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK255BX được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK255BX 128mm: 163.500đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK255BX 160mm: 181.500đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK256BB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK256BB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK256BB được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK256BB 96mm: 90.000đ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK256BB 128mm: 102.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK257DM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK257DM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK257DM được chế tác bằng vật liệu hợp kim kẽm cao cấp, được xử lý mạ điện hóa đem đến sự sang trọng cho thiết kế tủ bếp.
   
  Giá của Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK257DM 96mm: Liên hệ
  Giá của 
  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK257DM 128mm: 105.000đ
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK161VM

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK161VM


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK161VM là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK167VD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK167VD


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK167VD là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK173VB

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK173VB


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK173VB là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK181DV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK181DV


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK181DV là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK184VX

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK184VX


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK184VX là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK244XG

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK244XG


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK244XG là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK245DV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK245DV


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK245DV là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK246VD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK246VD


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK246VD là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK247BV

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK247BV


  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Hợp Kim PHK247BV là sự lựa chọn lý tưởng cho các tủ gỗ nội thất mang phong cách hiện đại tối giản, sản phẩm phù hợp và không giới hạn cho tủ bếp, tủ quần áo, tủ dày, bàn trang điểm có phong cách thiết kế hiện đại tối giản và có thể phù hợp vớp phong cách tân cổ điển tùy theo cách phối của nhà thiết kế.
 • Núm Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MN295DB

  Núm tay nắm cửa tủ bằng da MN295DB

  Núm tay nắm cửa tủ bằng da cao cấp MN295DB là bộ tay nắm một vít vặn được chế tác bằng da màu vàng nhạt cao cấp nhập khẩu với chân đế bằng nhôm chống oxy hóa.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển MCD501DK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển MCD501DK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển MCD501DK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp cổ điển cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Cổ Điển MCD502DK

  Tay nắm cửa tủ cổ điển MCD502DK


  Tay nắm cửa tủ cổ điển MCD502DK là sự lựa chọn tốt cho các tủ bếp, sản phẩm được hoàn thiện cao cấp, đường nét sản phẩm tinh tế, sang trọng, mang đến cảm giác cầm nắm tốt và tạo nên vẻ đẹp cổ điển cho tủ bếp.
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MD508ND

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MD508ND

  Được làm theo màu chủ đạo với gam màu nâu Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MD508ND dễ dàng phối hợp để tạo nên một tổng thể hài hòa sang trọng cho: tay nắm cửa tủ bếp, tay nắm cửa tủ áo, tay nắm tủ trang điểm, tay nắm hộc kéo, núm tay nắm,...
  - Quy cách: lỗ đơn, tâm vít 96, tâm vít 128mm
  - Chất liệu: tay da, chốt đồng
 • Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MD509DD

  Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MD509DD

  Được làm theo màu chủ đạo với gam màu da sang trọng Tay Nắm Cửa Tủ Bằng Da MD509DD dễ dàng phối hợp để tạo nên một tổng thể hài hòa sang trọng cho: tay nắm cửa tủ bếp, tay nắm cửa tủ áo, tay nắm tủ trang điểm, tay nắm hộc kéo, núm tay nắm,...
  - Quy cách: lỗ đơn, tâm vít 96, tâm vít 128mm
  - Chất liệu: tay da, chốt đồng
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat ngay với chung tôi để được tư vấn